چیلر جذبی و چیلر تراکمی گری

چیلر چیست ؟
کلمه چیلر به معنای تحت الفظی سرد کننده می باشد و در اصطلاح کاربردی آن در تاسیسات دستگاهی است که آب سرد مورد استفاده در فن کویل ها یا هواساز ساختمان را به منظور سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان تامین می کند. چیلرها بر اساس نوع ساختار داخلی، نوع کمپرسور؛ نوع سیکل، عملکرد و غیره به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

چیلر

انواع چیلر

از نقطه نظر سیکل کاری چیلرها به انواع چیلر تراکمی و چیلر جذبی را می توان تقسیم بندی نمود.
چیلر تراکمی بر مبنای نوع کمپرسوری که دارد به چیلر اسکرال (Scroll)، چیلر رفت و برگشتی (Reciprocating)، چیلر اسکرو (Screw)، چیلر سانتریفیوژ (Centrifugal)، و انواع دیگری از چیلرهای تراکمی تقسیم می شوند.


چیلر جذبی از نظر نوع سیکل به دو دسته آب-آمونیاک و  آب-لیتیم بروماید تقسیم می شود.
چیلر آب - لیتیم بروماید خود به سه دسته تک اثره یا سینگل افکت، دو اثره یا دابل افکت و شعله مستقیم یا دایرکت فایر تقسیم شده است.


همچنین چیلرها را می توان بر مبنای نوع انرژی مصرفی به دسته های دیگری تقسیم نمود; چیلر ehp که انرژی مصرفی آنها انرژی الکتریکی است و سیکل تبرید آنها تراکمی است. چیلر ghp که انرژی مصرفی آنها گاز طبیعی است ولی سیکل تبرید آنها تراکمی است. چیلر ابزورپشن که انرژی مصرفی آنها گاز طبیعی است و سیکل تبرید آنها جذبی است.