معرفی چیلر تراکمی

چيلر تراكمي از چهار قسمت اواپراتور، كمپرسور، كندانسور و شير انبساط تشكيل شده‌است. مبرد در اواپراتور در حالت مايع اشباع يا نزديک به مايع اشباع در فشار و دماي پايين وارد اواپراتور مي‌گردد و با گرفتن گرما از آب (سيال ناقل) يا هوا به بخار در همان فشار پايين تبديل مي‌گردد. براي اينكه بخار ايجاد شده مجدداً به مايع اوليه برگردد (مايع اشباع به مايعي گفته مي‌شود كه تحت يک فشار معين به بخار تبديل مي‌گردد) مي‌بايست گرماي جذب شده از مبرد جدا شود.

محيط هايي كه در مجاورت دستگاه مي‌باشد هواي اتمسفر (كندانسور هوايي) يا هواي مرطوب ايجاد شده توسط برج خنک كننده مي‌باشد. لذا گرماي جذب شده توسط مبرد مي‌بايست به محيط هاي مذكور منتقل گردد. اساس كار سيستم‌هاي ضربه‌اي يا تراكمي و جذبي ايجاد شرايطي است كه در آن شرايط امكان انتقال حرارت به محيط اطراف ايجاد شود. در سيستم‌هاي ضربه‌اي مكمل كمپرسور فشار سيال، به اندازه‌اي كه دماي مبرد حداقل 15 الي 20 درجه سانتيگراد بالاتر از دماي خشک محيط افزايش مي‌يابد.

كمپرسورهايي كه در چيلر تراكمي بكار برده مي‌شوند به پنج گروه تقسيم مي‌گردند.

  • كمپرسورهاي رفت و برگشتي يا پيستوني (Reciprocating)

  • كمپرسورهاي پيچي (Screw)

  • كمپرسورهاي حلزوني (Scroll)

  • كمپرسورهاي چرخشي (Rotary)

  • كمپرسورهاي سانتريفيوژ

اصول كاركرد كمپرسورهاي رديف 1 الي 4 ( جابجايي مثبت) با كمپرسورهاي سانتريفوژ (كمپرسورهاي ديناميكي) تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارند.

در كمپرسورهاي جابجايي مثبت، حجم معيني از گاز توسط پيستون، مارپيچ، حلزون و يا چرخش دائماً كم مي‌شود. و با كاهش حجم گاز، فشار بخار افزايش مي‌يابد. در حاليكه در كمپرسورهاي سانتريفيوژ، گاز به دليل شتاب گرفتن توسط پروانه دوار متراكم مي‌شود و با كاهش سرعت در يک ديفيوزر، فشار افزايش مي‌يابد. كمپرسورهاي سانتيفيوژ در ظرفيت‌هاي بسيار بالا كاربرد دارد.

از نظر نحوه ارتباط محفظه كمپرسور و موتور الكتريكي نيز كمپرسورها به سه دسته تقسيم مي‌گردند.

  • كمپرسورهای بسته (Hermetic)

  • كمپرسورهای نیمه بسته (Semi Hermetic)

  • كمپرسورهای باز (Open Type)

در كمپرسورهاي بسته موتور الكتريكي و محفظه كمپرسور در يک پوسته نصب شده‌اند و در صورت خرابي كمپرسور و يا الكتروموتور قابل تعمير نمي‌باشند لذا در ظرفيت‌هاي كوچک ساخته مي‌شوند. در كمپرسورهاي نيمه بسته موتور و الكتروموتور در يک پوسته دو قسمتي قرار دارند.

به‌عبارت ديگر قسمت موتور و كمپرسور كاملاً مشخص مي‌باشد ظرفيت اينگونه كمپرسورها معمولاً متوسط بوده و از ظرفيت كمپرسورهاي بسته بيش‌تر مي‌باشد. در كمپرسورهاي باز محفظه كمپرسور و الكتروموتور جدا از يكديگر مي‌باشند و توسط كوپلينگ به يک ديگر متصل مي‌گردند. اين كمپرسورها در ظرفيت‌هاي بالا ساخته مي‌گردند.

ساختمان چیلر تراکمی :

الکتروموتور:

ميل لنگ کمپرسور را به حرکت در مي‌آورد حرکت دوراني ميل لنگ باعث حرکت رفت وبرگشت پيستون در داخل سيلندر مي‌گردد در نتيجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم مي‌شود.

کوپلينگ:

جفت کننده محور الکترو موتور با محور ميل لنگ کمپرسور است.

کمپرسور:

گاز خروجي از اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور مي‌کند.

لوله رانش:

گاز خروجي از کمپرسور را به کندانسور هدايت مي‌کند.

کندانسور:

کندانسور اين چيلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گازمبرد و در داخل لوله‌ها آب خنک جريان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور مي‌شود. به علت تماس با لوله‌هاي مسي حاوي آب خنک، خنک شده به مايع تبديل مي‌شود و از پايين از طريق لوله خارج مي‌شود. آب جرياني از طريق لوله وارد کندانسور شده واز طريق لوله خارج مي‌شود. آب خروجي از کندانسور به برج خنک کن هدايت مي‌شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.

لوله خروج مايع مبرد از کندانسور

شير سرويس کندانسور:

براي بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرويس و تعميرات و توقف طولاني دستگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شير تغذيه ماده مبرد:

براي شارژ سيستم استفاده مي‌شود.

فيلتر دراير يا صافي رطوبت گير:

وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبريد موجب بروز اشکالاتي مي‌گردد که براي جلوگيري آن از وسيله‌اي به نام فيلتر براي گرفتن مواد جامد و دراير براي گرفتن رطوبت موجود در سيستم استفاده مي‌شود. شير برقي: که در صورت وصل بودن جريان الکتريکي مسير عبور مايع مبرد را باز نگه مي‌دارد اين شير برقي از ترموستات فرمان مي‌گيرد.

شيشه رويت يا سايت گلاس:

ميزان تغذيه ماده مبرد در سيستم و همچنين وجود رطوبت بيش از حد را در سيستم مشخص مي‌نمايد.

اواپراتور:

ماده مبرد پس از عبور از شير انبساط وارد اواپراتور چيلر مي‌شود ودر داخل لوله‌هاي مسي تبخير شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج مي‌شود. تبخير در اواپراتور باعث سرد شدن آب جرياني در پوسته مي‌گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کويل‌ها جريان مي‌يابد و در برگشت از هواساز يا فن کويل‌ها از محل وارد اوپراتور چيلر مي‌شود.

شير انبساط ترموستاتيک:

که از دماي گاز خروجي از اواپراتور تأثير گرفته مقدار ماده مبرد ورودي به اواپراتور را تنظيم مي‌نمايد.

لوله مکش:

که گاز خروجي از اواپراتور از طريق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور مي‌گردد.

تابلو وسايل اندازه‌گيري و کنترل فشار:

که مانومترهاي فشار زياد و فشارکم کنترل فشار کم و زياد و منترل فشار روغن روي آن نصب شده‌اند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_گری , #لیست_قیمت_انواع_چیلر , #چیلر_گری, #لیست_قیمت_چیلر_تراکمی, #اجزای_چیلر_تراکمی, #ساختمان_چیلر_تراکمی