معرفی چیلر - چیلر چیست ؟

چيلر دستگاهي است که حرارت را از مايع (معمولاً آب) بر اساس سيکل تبريد تراکم بخار و يا جذبي مي‌زدايد. اين مايع مي‌تواند براي خنک کاري هوا و يا دستگاه‌ها استفاده شود که معمولاً به صورت سيکل و درون يک مبدل حرارتي جريان دارد. به عنوان يک محصول جانبي مهم، حرارتي که از مايع جذب شده يا بايد به محيط خارج دفع شود يا براي کارايي‌هاي بالاتر براي مقاصد گرمايي استفاده شود. نگراني‌هايي در مورد طراحي و انتخاب چيلرها وجود دارد.

اين نگراني‌ها شامل، کارايي، بازده، تعمير و نگهداري، آسيب پذيري‌هاي محيطي است. مختصر که چيلر به دستگاهي گفته مي‌شود كه ايجاد برودت مي‌نمايد. اساس كار كليه چيلرها بر مبناي تبخير سيالي مي‌باشد كه آن را سرد مي‌نامند. چيلرها از مهم‌ترين تجهيزات توليد برودت در ساختمان‌هاي بزرگ محسوب مي‌شوند و شناخت صحيح از اين ماشين‌ها، عامل اساسي در انتخاب تجهيزات و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد.

انواع چیلر :

چيلرها به دو دسته چيلر تراکمي و چيلر جذبي تقسيم مي‌شوند.

شکل ديگر تقسيم بندي چيلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته

  • آب خنک

  • هوا خنک

  • تبخيري

تقسيم بندي مي‌شوند.

چيلر تراکمي با استفاده از انرژي الکتريکي و چيلر جذبي با استفاده از انرژي حرارتي باعث ايجاد برودت و سرما مي‌شوند.

در چيلر تراکمي گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم مي‌گردد. اين گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب يا هواي محيط، خنک شده و به مايع تبديل مي‌گردد اين مايع با عبور از شير انبساط يا لوله موئين وارد خنک‌کننده (اواپراتور) مي‌شود که در فشار کم‌تري قرار دارداين کاهش فشار باعث تبخير مايع گرديده و در نتيجه مايع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخير خود از محيط خنک‌کننده،

باعث ايجاد برودت در موادي که با قسمت خنک‌کننده در ارتباط اند مي‌گردد. سپس گاز ناشي از تبخير، به کمپرسور منتقل مي‌شود. با عبور بخار با سرعت در يک مسير هواي کندانسور مکيده مي‌شود.

 در سيستم هاي جذبي از کمپرسور گرمايي (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتي) براي جوشش مبرد در محوطه‌اي از محلول ليتيم برومايد و فشرده سازي بخار مبرد در فشار بالا استفاده مي‌شود. افزايش فشار مبرد، دماي تراکم را نيز افزايش مي‌دهد و اين يعني بخار مبرد در دما و فشار بالاتر به مايع تبديل مي‌شود. از آن‌جايي که دماي تراکم بيش‌تر از دماي محيط است، حرارت از کندانسور به محيط منتقل مي‌شود. مايع فشار بالا پس از عبور از يک دريچه فشارش تقليل مي‌يابد و با ادامه روند کاهش فشار نقطه جوش پايين مي‌آيد.

سپس اين مايع فشار پايين وارد اواپراتور شده و مي‌جوشد. از آن جا که دماي جوش اکنون پايين‌تر از دماي هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد مي‌جوشد و خود هوا خنک مي‌شود. بخار مبرد دوباره وارد ابزربر شده و در آن جا توسط ليتيم برومايد حرارتش گرفته و کندانس مي‌گردد.

از مزاياي چيلر جذبي نسبت به چيلر تراکمي ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد :

  • صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي

همانطور که گفته شد چيلر جذبي از گاز طبيعي، گازوئيل يا گرماي تلف شده به عنوان منبع اصلي انرژي استفاده مي‌کنند و مصرف برق آن‌ها بسيار ناچيز است. 

  • صرفه جويي در هزينه خدمات برق

هزينه نصب سيستم شبکه الکتريکي در پروژه‌ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعيين است. يک چيلر جذبي به دليل اينکه برق کم‌تري مصرف مي‌کند، هزينه خدمات را نيز کاهش مي‌دهد. در اکثر ساختمان‌ها نصب چيلر جذبي موجب آزاد شدن توان الکتريکي براي مصارف ديگر مي‌شود.

  • صرفه جويي در هزينه تجهيزات برق اضطراري

در ساختمان‌هايي مانند مراکز درماني و يا سالن‌هاي کامپيوتر که وجود سيستم‌هاي برق اضطراري براي پشتيباني تجهيزات خنک کننده ضروري است، استفاده از چيلرهاي جذبي موجب صرفه جويي قابل توجهي در هزينه اين تجهيزات خواهد شد.

برای مشاهده مشخصات بیشتر و خرید آنلاین کولر گازی کلیک کنید.

https://coolergree.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_گری , #چیلر_چیست, #انواع_چیلر, #چیلر_گری, #انواع_چیلر_گری, #چیلر_gree , #چیلر_تراکمی_هوا_خنگ_گری #قیمت_چیلر_گری