داکت اسپلیت گری

داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی

همانگونه که از اسم مدل مشخص است، داکت به معنای کانال بوده و در اجرای این مدل دستگاهها از کانال استفاده می شود و یا به توصیفی دیگر این مدل دستگاهها در داخل سقف کاذب طبق استاندارد، نصب شده و با متصل شدن به کانال های از پیش طراحی و اجرا شده امکان توزیع مناسب هوای تهویه شده را در محل های مورد نظر و به مقدار نیاز فراهم می سازد.

دستگاههای داکت اسپلیت در سایزهای ۷۰۰۰، ۹۰۰۰، ۱۲۰۰۰، ۱۴۰۰۰، ۱۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۳۶۰۰۰، ۴۵۰۰۰، ۵۴۰۰۰، ۶۰۰۰۰، ۷۶۰۰۰، ۹۰۰۰۰ و ۹۶۰۰۰ Btu/h به بازار عرضه می گردند و به ۳ گروه با فشار استاتیکی کم و متوسط و زیاد تقسیم می شوند:

فشار استاتیکی کم (Low Static Pressure)

 • معمولا در فضاهایی که حداقل کانال کشی و دمندگی و صدا مورد انتظار کارفرما است

 • و یا بار برودتی فضا مقدار کمی است و علاوه بر آن کنترل دما بایستی در درون همان فضا انجام شود

 • از مدل Low Static Duct استفاده می شود که با حداقل کانال کشی ممکن و قالبا در حد رابط بین دهنه پرتاب باد دستگاه و دریچه پرتاب و یا حتی بدون کانال کشی و به کمک برزنت به دریچه پرتاب باد وصل می گردد.

 • مثل اتاق خواب یا .Silent room عموماً مدلهای کم فشار در سایز ۷۰۰۰، ۹۰۰۰، ۱۲۰۰۰، ۱۴۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ و در بعضی برندها تا سایز ۲۴۰۰۰ هم بصورت کم فشار عرضه می شود.

فشار استاتیکی متوسط (Normal Static pressure)

 • این مدلها برای فضاهایی که محدودیت کمتری نسبت به صدا و ابعاد دارند استفاده می شود

 • و با در نظر گرفتن میزان افت فشار ایجاد شده در داخل کانال به آن وصل می گردد

 • و معمولا برای اتاقهای بزرگ و سالن نشیمن و پذیرایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • مدلهای فشار استاتیکی متوسط عموما در سایز های ۱۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و در بعضی برندها ۳۶۰۰۰ و ۴۸۰۰۰ به بازار عرضه می گردد.

فشار استاتیکی بالا (High Static Pressure)

 • از این مدلها برای فضاهایی که کانال کشی زیادتری دارند

 • و یا دمندگی قوی تری مورد نیاز است با رعایت استانداردهای صدا و افت فشار استفاده می شود.

 • مثل سالن پذیرایی بزرگ و یا فروشگاهها و تالار ها و کارگاهها

 • ودر سایزهای۲۴۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۳۶۰۰۰، ۴۵۰۰۰، ۵۴۰۰۰، ۶۰۰۰۰، ۷۶۰۰۰، ۹۰۰۰۰ و ۹۶۰۰۰ Btu/h به بازار عرضه می گردند.

مزایا و معایب داکت اسپلیت

مزایا:

 • استفاده از یک دستگاه برای یک فضای بزرگ به جای چندین دستگاه

 • امکان استفاده از یک دستگاه بزرگ برای چند فضای کوچکتر

 • امکان استفاده از کویل آبگرم برای گرمایش محیط و کاهش حداکثری مصرف برق در زمستان

 • توضیع هوا به مقدار مورد نیاز در هر فضا و جلوگیری از تحمیل بار اضافی و مصرف انرژی زیاد

 • امکان پرتاب باد با دریچه های دیواری و سقفی منوط به نوع طراحی کانال

 • مخفی بودن پنل داخلی به علت قرار گرفتن در داخل سقف کاذب

معایب:

 • اجرای کانال و دریچه بازدید دستگاه با توجه به محدودیت های فضا

 • مخلوط شدن هوای کلیه فضاهایی که با یک دستگاه تهویه می شوند.

 • امکان تنظیم و کنترل جداگانه دما برای همه واحدهایی که با یک دستگاه تهویه می شوند مقدور نیست.

 • افت فشار استاتیکی در صورت بستن کویل آبگرم و بالا رفتن مصرف انرژی

 • صدای زیاد در صورت طراحی و اجرای اشتباه کانال

برای اطلاع از قیمت انواع داکت اسپلیت گری با شماره های فروشگاه تماس حاصل نمایید