داکت اسپلیت گری

مزایای سیستم های مینی داکت اسپلیت

سیستم‌های مینی داکت اسپلیت یک رویکرد غیر متمرکز را اتخاذ می‌کنند که در برخی از مسائل ایجاد شده توسط سیستم های متمرکز در بعضی از خانه ها به وجود می آید.، هر کدام میتواند یک اتاق یا بخش را خنک کند.

هر واحد می‌تواند به طور مستقل از دیگری تنظیم شود، به شما این امکان را می‌دهد که دماهای مختلف را در بخش‌های مختلف تنظیم کنید. این مساله می‌تواند مزایایی را برای خانه‌هایی که فاقد هوا متمرکز هستند و یا کسانی که هوای متمرکز برای نیازهایشان را ندارند، فراهم کند.

بدون نیاز به نصب کانال

اولین و بدیهی‌ترین مزیت این است که سیستم‌های مینی داکت اسپلیت به کانال‌ها نیاز ندارند، این نوع داکت اسپلیت می تواند در خانه هایی استفاده شود که امکان کانال کشی وجو دارد، فضا کوچک است و تعداد اتاق ها زیاد است، بجای استفاده از داکت اسپلیت کانالی می توان از این نوع استفاده کرد.

کنترل دقیق

ممکن است یکی از اعضای خانوداه درجه دما را بالا ببرد و کسی دیگر در اتاق نشیمن نشسته باشد و بالا بودن دما او را ناراحت می کند، اگر سیستم داکت اسپلیت کانالی داشته باشید باید یکی از آن 2 نفر کنار بیاید و سازش کند، اما با استفاده از سیستم های مینی داکت اسپلیت به شما این امکان را می‌دهد که هر دوی شما درجه‌حرارت را تنظیم کنید بدون به خطر انداختن راحتی دیگری