علت کم شدن سرمای کولر گازی

کمپرسور و موتور پروانه (فن) به خوبی کار می کنند، قسمتی از اواپراتور برفک می زند در کل سرمای کولر کم شده است. مشکل از کجاست و راه حل آن چیست؟

این مشکل علت های مختلفی می تواند داشته باشد که تمامی علت ها را بررسی می کنیم:

  • علت دوم : ممکن است داخل لوله ها کثیف باشند

  • راه حل : اگر عیب از کمی گاز نباشد، ممکن است لوله ها به ویژه لوله مویی یا فیلتر کثیف شده باشند. در این صورت سیستم را شستشو داده و آنگاه به کولر گاز تزریق کنید تا عیب برطرف شود.

  • علت چهارم : ممکن است لاستیک های لرزه گیر کمپرسور، خراب شده باشند .

  • راه حل : لاستیک های لرزه گیر کمپرسور را بازدید کنید، اگر خراب هستند، عوض کنید، تا عیب برطرف شود

نمایندگی تعمیرات کولر گازی اسپلیت