داکت اسپلیت گری اینورتر

جهت مشاوره و دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

این محصول شامل موارد تخصصی میباشد که با بررسی نقشه های محل مورد نظر و بازدید کارشناسان ما , پس از انجام محاسبات بار حرارتی, مشخصات کامل دستگاه مورد نیاز به همراه نقشه های مربوط به این سیستم , به شما ارائه خواهد شد. همچنین قیمت این محصول نیز پس از انجام محاسبه بار حرارتی اعلام خواهد شد.

داکت اسپلیت گریداکت اسپلیت گری

توضیحات محصول

داکت اسپلیت گری از نوع اینورتر ساخت کشور چین

مدل (پنل داخلی)

GFH24K3CI

مدل (پنل خارجی)

GUHD24NK3CO

برند

گری

نوع

کولر گازی داکت اسپلیت

عملکرد

سرمایشی گرمایشی

منبع برق V/Ø/Hz

۲۲۰/۱/۵۰

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

۲۴۰۰۰

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

۲۵۵۰۰

برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)

۲.۰۷/۲.۱۸

راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)

۳.۲۱

ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)

۳.۶۲

جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)

۹.۱/۹.۶

برچسب انرژی

A

اینورتر

دارد

رطوبت زدایی (l/h)

۱.۸

صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))

۴۴

ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)

۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰

وزن پنل داخلی (kg)

۳۷

ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)

۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷

وزن پنل خارجی (kg)

۶۵

اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)

۱۵.۸۸/۹.۵۲

حداکثر طول لوله کشی (m)

۳۰

تفاوت ارتفاع (m)

۱۵

منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای

معتدل

دمای کارکرد یونیت خارجی (oC)

۵۰تا-۱۵

مبرد

R410

 

مدل (پنل داخلی)

GFH30K3CI

مدل (پنل خارجی)

GUHD30NK3CO

برند

گری

نوع

کولر گازی داکت اسپلیت

عملکرد

سرمایشی گرمایشی

منبع برق V/Ø/Hz

۲۲۰/۱/۵۰

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

۲۸۰۰۰

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

۳۰۰۰۰

برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)

۲.۴۳/۲.۵۵

راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)

۳.۲۲

ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)

۳.۶۲

جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)

۱۰.۷/۱۱.۲

برچسب انرژی

A

اینورتر

دارد

رطوبت زدایی (l/h)

۲.۱

صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))

۴۴

ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)

۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰

وزن پنل داخلی (kg)

۳۶

ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)

۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷

وزن پنل خارجی (kg)

۶۸

اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)

۱۵.۸۸/۹.۵۲

حداکثر طول لوله کشی (m)

۳۰

تفاوت ارتفاع (m)

۱۵

منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای

معتدل

دمای کارکرد یونیت خارجی (oC)

۵۰تا-۱۵

مبرد

R410

 

مدل (پنل داخلی)

GFH36K3CI

مدل (پنل خارجی)

GUHD36NK3CO

برند

گری

نوع

کولر گازی داکت اسپلیت

عملکرد

سرمایشی گرمایشی

منبع برق V/Ø/Hz

۲۲۰/۱/۵۰

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

۳۴۱۲۰

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

۳۹۲۳۸

برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)

۳.۱۸/۳.۱۱

راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)

۳.۲۱

ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)

۳.۶۱

جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)

۱۴.۱/۱۳.۸

برچسب انرژی

A

اینورتر

دارد

رطوبت زدایی (l/h)

۲.۷

صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))

۵۰

ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)

۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵

وزن پنل داخلی (kg)

۵۷

ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)

۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰

وزن پنل خارجی (kg)

۹۰

اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)

۱۵.۸۸/۹.۵۲

حداکثر طول لوله کشی (m)

۳۰

تفاوت ارتفاع (m)

۱۵

منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای

معتدل

دمای کارکرد یونیت خارجی (oC)

۵۰تا-۱۵

مبرد

R410

 

مدل (پنل داخلی)

GFH42K3CI

مدل (پنل خارجی)

GUHD42NK3CO

برند

گری

نوع

کولر گازی داکت اسپلیت

عملکرد

سرمایشی گرمایشی

منبع برق V/Ø/Hz

۲۲۰/۱/۵۰

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

۳۷۵۳۰

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

۴۲۶۵۰

برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)

۳.۴۶/۳.۴۲

راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)

۳.۴۲

ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)

۳.۶۱

جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)

۱۵.۱/۱۵.۲

برچسب انرژی

A

اینورتر

دارد

رطوبت زدایی (l/h)

۲.۸

صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))

۵۰

ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)

۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵

وزن پنل داخلی (kg)

۵۷

ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)

۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰

وزن پنل خارجی (kg)

۹۰

اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)

۱۵.۸۸/۹.۵۲

حداکثر طول لوله کشی (m)

۵۰

تفاوت ارتفاع (m)

۳۰

منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای

معتدل

دمای کارکرد یونیت خارجی (oC)

۵۰تا-۱۵

مبرد

R410

 

مدل (پنل داخلی)

GFH48K3CI

مدل (پنل خارجی)

GUHD48NK3CO

برند

گری

نوع

کولر گازی داکت اسپلیت

عملکرد

سرمایشی گرمایشی

منبع برق V/Ø/Hz

۲۲۰/۱/۵۰

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

۴۸۰۰۰

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

۵۶۳۰۰

برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)

۴.۳۵/۴.۵۰

راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)

۳.۲۲

ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)

۳.۶۷

جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)

۲۱.۰/۲۰.۰

برچسب انرژی

A

اینورتر

دارد

رطوبت زدایی (l/h)

۳.۸

صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))

۵۰

ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)

۳۳۰/۱۲۲۶/۸۱۵

وزن پنل داخلی (kg)

۶۴

ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)

۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷

وزن پنل خارجی (kg)

۱۱۶

اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)

۱۵.۸۸/۹.۵۲

حداکثر طول لوله کشی (m)

۵۰

تفاوت ارتفاع (m)

۳۰

منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای

معتدل

دمای کارکرد یونیت خارجی (oC)

۵۰تا-۱۵

مبرد

R410

 

مدل (پنل داخلی)

GFH60K3CI

مدل (پنل خارجی)

GUHD60NM3CO

برند

گری

نوع

کولر گازی داکت اسپلیت

عملکرد

سرمایشی گرمایشی

منبع برق V/Ø/Hz

۳۸۰/۳/۵۰

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

۵۸۰۰۰

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

۶۱۴۰۰

برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)

۴.۹۸/۵.۲۹

راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)

۳.۲۱

ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)

۳.۶۱

جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)

۷.۷/۷.۴

برچسب انرژی

A

اینورتر

دارد

رطوبت زدایی (l/h)

۴.۷

صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))

۵۱

ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)

۳۸۹/۱۴۳۶/۷۹۹

وزن پنل داخلی (kg)

۸۷

ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)

۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷

وزن پنل خارجی (kg)

۱۲۱

اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)

۱۹.۰۲/۹.۵۲

حداکثر طول لوله کشی (m)

۵۰

تفاوت ارتفاع (m)

۳۰

منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای

معتدل

دمای کارکرد یونیت خارجی (oC)

۵۰تا-۱۵

مبرد

R410

داکت اسپلیت یا کولر گازی سقفی تو کار

واژه اسپلیت به معنی دو تکه میباشد که در کولر های گازی متداول میباشد . سیستم داکت اسپلیت نوعی از کولر گازی دو تکه میباشد که یونیت خارجی آن یا به اصطلاح کمپرسور دستگاه   در فضای آزاد و خارج از ساختمان و یونیت دوم  در داخل ساختمان و جایی در زیر سقف یا به اصطلاح دو پوش سقف قرار میگیرد که قابلیت اتصال کانال به یونیت داخلی جهت انتقال گرما یا سرما به نقاط دیگر ساختمان وجود دارد .

سیستم گرمایش و سرمایش داکت اسپلیت دقیقا مشابه با بقیه دستگاهای تراکمی و کولرهای گازی میباشد با این تفاوت که میتوان به یونیت داخلی جهت انتقال بار حرارتی به نقاط دیگر ساختمان کانال را اضافه نمود . در این صورت اتقال حرارت با سرعت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد . یکی از مزایای دیگر داکت اسپلیتها قابلیت اتصال کویل اب گرم به انها میباشد . که این ویژگی انها را از کولر های گازی متداول متمایز میکند .

کویل اب گرم چیست : کویل اب گرم یک مجموعه رادیاتور با فینهای متراکم میباشد که اب گرم حاصل از پکیج  یا موتور خانه ساختمان به صورت یک سیکل بسته دایم در حال گردش در ان میباشد.

اتصال کویل آب گرم به دستگاه داکت اسپلیت این امکان را به دستگاه میدهد تا در فصول سرد سال یونیت خارجی که کمپرسور دستگاه در ان قرار دارد از مدار خارج شده و یونیت داخلی گرمای مورد نیاز ساختمان را از پکیچ و کویل اب گرم متصل شده به ان دریافت نماید که در این حالت مصرف برق دستگاه در حدود 90 در صد کاهش میابد و عملا پکیج ساختمان . کویل اب گرم و فن یونیت داخلی وظیفه گرم کردن ساختمان را به عهده میگیرد و یونیت داخلی به صورت یک فن کویل سقفی تو کار عمل میکند.

در فصل های گرم سال سیستم داکت اسپلیت فرایند سرمایش خود به صورت تراکمی را از سر گرفته و عملا مصرف کننده دارای یک دستگاه با دو عملکرد متفاوت میباشد.

نوع سرمایش و گرمایش فوق العاده این نوع  سیستم باعث شده تا استقبال چشمگیری از این نوع سیستم به عمل اید .

مجموعه مدرن گری با بیش از ده سال سابقه در اجرای سیستمهای داکت اسپلیت مفتخر است,  با بکارگیری کارشناسان کار آزموده و انجام روشهای منحصر به خود در طراحی و اجرای این نوع سیستم , بر اساس کمترین میزان مصرف برق , بالاترین میزان کارایی یا راندمان دستگاه و حداقل میزان صدا در یونیت داخلی محاسن این نوع از تهویه مطبوع را برجسته و به کارفرمایان محترم ارائه نماید.

مزایا و محاسن داکت اسپلیت:

1 – یکی از محاسن اجرای سیستم داکت اسپلیت  حذف سیستم لوله کشی رادیاتورها در ساختمان و همچنین حذف رادیاتور از فضای ساختمان میباشد که  در افزایش فضای ساختمان و زیبای تاثیر به سزایی دارد

2- سرعت و عملکرد دستگاه در ایجاد سرمایش و گرمایش , به مراتب بیشتر از استفاده از سیستمهای متداول سرمایشی و گرمایشی از قبیل رادیاتور و کولر های آبی میباشد.

3- به علت و جود فیلتر و فن در یونیت داخلی هوا مرتب سیرکوله و عاری از گرد و غبار میشود.

4- امکان نتظیم دقیق دمای داخل ساختمان وجود دارد که در اینصورت موجبات اسایش ساکنین و همچنین کاهش مصرف انرژی را در بر دارد.

5-در صورت استفاده از داکت اسپلیت و کویل آب گرم در یک مجموعه عملا ان مجموعه دارای دو نوع سیستم گرمایش میشود که:

نوع اول : گرمایش از طریق اتصال یونیت داخلی داکت اسپلیت به کویل آب گرم  میباشد ,  و گرمایش محیط میتواند توسط پکیج یا موتور خانه تامین شود.

و نوع دوم : استفاده از سیستم هیت پمپ دستگاه و یا گرمایش سیکل تراکمی داکت اسپلیت میباشد که گرمایش آن مصرف برق بیشتری را در پی دارد.

معایب داکت اسپلت:

1- تنها ایراد دستگاه داکت اسپلیت یا کولر گازی سقفی توکار در نحوه اجرای آن میباشد . در صورتی که جهت یک واحد مسکونی  از یک دستگاه داکت اسپلیت استفاده شود به محض روشن شدن دستگاه کل واحد مسکونی در معرض سرمایش یا گرمایش قرار میگیرد که در این صورت شاید فضایی از ساختمان نیاز به سرمایش یا گرمایش در ان لحظه را نداشته باشد.برای مثال شب هنگام در اغلب موارد از اتاق خوابها جهت استراحت و خواب استفاده میشود و سالن خالی از نفرات میشود که در این حالت سرمایش سیستم داکت اسپلیت سالن را هم شامل میشود , این در حالیست که در آن ساعت از شبانه روز سالن احتیاج به بار سرمایشی ندارد , بنابراین بهتر است برای اصلاح این ایراد, ساختمان یا واحد آپارتمانی را به چند قسمت تقسیم نمود و از سیستمهای مجزا  و مستقل داکت اسپلیت برای هر ناحیه استفاده نمود. در این حالت راندمان و کیفیت حرارتی دستگاه افزایش یافته و  و هزینه های جاری بابت مصرف برق نیز به مراتب کاهش میابند.